Schoolregels

Om de leerlingen op een verantwoorde(lijke) wijze te laten functioneren hebben we een aantal schoolregels opgesteld. Om de drie weken staat er één regel centraal. De regels zijn te vinden bij alle ingangen van de school. Op dit moment heeft de volgende regel de aandacht:
Op het grote plein is een rode lijn.
Daar mag je na de eerste bel níét meer zijn!