Identiteit

 

De Ds. Koelmanschool is een basisschool voor reformatorisch onderwijs. We zien het als onze opdracht om op grond van de Bijbel en de daarop gefundeerde belijdenisgeschriften bij te dragen aan de opvoeding van leerlingen en aan hun vorming tot zelfstandige persoonlijkheden die hun burgerschap verstaan. Deze grote, verantwoordelijke taak ligt op de schouders van ouders, scholen en kerken. We vinden het daarom van cruciaal belang dat we deze verantwoordelijkheid ook samen dragen en dat de kinderen een eenduidig geluid horen, zowel thuis als op school als in de kerk.   

Onze leerkrachten houden de kinderen vanaf de instroomgroep t/m groep 8 voor wie de kinderen van zichzelf zijn en wie God in Christus voor zondaren is! Deze boodschap van zonde en genade mogen we iedere dag aan het kinderhart leggen, met de bede of de Heere Zelf het gezaaide tot een rijke zegen wil stellen, tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk! Ruim 45 jaar geleden is de school opgericht met als doel om deze boodschap uit te dragen. Wat een groot voorrecht dat we, juist in deze tijd, deze boodschap, gegrond op Gods Woord, nog altijd mogen laten horen!  

Bovenstaande grondslag wordt in veel facetten van onze school zichtbaar: in het toelatingsbeleid van leerlingen, het benoemingsbeleid van leerkrachten(zie het identiteitsprofiel) maar ook in het dagelijkse onderwijs op onze school. Wilt u hierover meer lezen? Klik dan hier -> verwijzing naar waarom onze school?  

Vindt u het ook belangrijk dat uw kind onderwijs krijgt, gegrond op Gods Woord? Bent u benieuwd hoe dat zichtbaar wordt in de praktijk van onze school? Breng dan vrijblijvend een bezoek aan onze school of kom eens langs voor een gesprek op onze school.

Neem contact op.