VerlofformulierGegevens van de aanvrager (ouder/verzorger)
Gegevens van de leerling (en)
Gegevens van de aangevraagde vrijstelling
Wanneer u uw email-adres hebt ingevuld, wordt u een kopie van het ingevulde formulier toegezonden.
U ontvangt via uw kind of per mail een akkoordverklaring van uw verlofaanvraag.
* Verplichte velden