Kennismaking en aanmelding

Meer zien van onze school?

Wellicht heeft u al veel gehoord van of gelezen over onze school. Maar er is niets mooier dan met eigen ogen te zien hoe het op onze school gaat. Een bewuste schoolkeuze is voor uw kind(eren) van groot belang! Daarom nodigen we u van harte uit om de sfeer te komen proeven!

U bent altijd welkom voor een persoonlijk kennismakingsgesprek met een rondleiding. Dit den we het liefst onder schooltijd, zodat u de school 'in bedrijf' ziet. Is het praktisch gezien echter fijner om het na schooltijd of 's avonds te doen? Dan is dat uiteraard ook mogelijk!

Heeft u vragen over de schoolkeuze? Of wilt u een persoonlijk gesprek plannen? Neem dan contact op met
M. de  Bruijn, directeur (m.debruijn@koelmangorinchem.nl) of via het telefoonnummer van de school (0183-621645).

Informatieavond en open morgen
Ieder jaar organiseren we in januari/februari ook een informatieavond en een open morgen. Voor 2024 staat de informatieavond gepland op d.v. maandag 22 januari. Vanaf 19:30 bent u als ouders van harte welkom. Op deze avond vertellen we u, vanuit verschillende invalshoeken, alles over onze school!
Op deze avond is de school echter niet 'in bedrijf'. Daarom nodigen we u ook van harte uit voor onze open morgen op d.v. vrijdag 2 februari 2024. Op deze ochtend bent u als ouder samen met uw zoon/dochter van harte welkom om een paar uurtjes mee te lopen in één van de kleutergroepen. Dan ervaren u en uw kind hoe een schooldag er bij ons uitziet!
Komt u naar de informatieavond en/of de open morgen? Meldt u zich dan aan door een mail te sturen naar onze managementassistent: a.dejongh@koelmangorinchem.nl
 
Aanmelden
Wilt u uw kind(eren) bij ons op school aanmelden? Wat fijn! We zullen u en uw kind(eren) warm welkom heten. We hopen dat ze een goede tijd hebben op onze school! 
Bij de aanmelding is het de gewoonte om een aanmeldingsformulier in te vullen. Dat kunt u opvragen bij juf De Jongh (a.dejongh@koelmangorinchem.nl) of via het telefoonnummer van de school (0183-621645). Als u nog vragen heeft m.b.t. de aanmelding of meer informatie wilt, neem dan ook contact met ons op! Na het inleveren van het aanmeldingsformulier, nodigen we u uit voor een persoonlijk gesprek op onze school.