Aanmelding leerlingen

Meer zien van onze school?
Wellicht heeft u al veel gehoord van of gelezen over onze school. Maar er is niets mooier om met eigen ogen te zien hoe het op onze school gaat. Een bewuste schoolkeuze is voor uw kind(eren) van groot belang! Daarom nodigen we u van harte uit om de sfeer te komen proeven!

U bent altijd welkom voor een persoonlijk kennismakingsgesprek met een rondleiding. Dit doen we het liefst onder schooltijd, zodat u de school 'in bedrijf' ziet. Is het praktisch gezien echter fijner om het na schooltijd of 's avonds te doen? Dan is dat uiteraard ook mogelijk!

We organiseren ook ieder jaar een informatieavond voor nieuwe ouders. De eerstvolgende informatieavond staat gepland op D.V. maandagavond 23 januari. Deze avond begint om 19:30. U bent dan als ouder(s) en verzorger(s) van harte welkom. We zullen op deze avond veel vertellen over onze school, ons onderwijs en onze werkwijze. Daarnaast krijgt u op deze avond een rondleiding door de school.

U bent ook van harte welkom op onze open morgens! U kunt dan, samen met uw kind, ervaren hoe het écht gaat op onze school. Dit jaar hebben we open morgen op D.V. dinsdagochtend 31 januari en vrijdagochtend 3 februari. Deze ochtenden starten om 09:00 en zijn rond 11:30 afgelopen. Tijdens deze ochtenden vertellen we u over onze school, maar laten we vooral veel zien. Uw kind kan ervaren hoe het is om in een kleutergroep op onze school te zitten!

Sluit u aan bij de informatieavond en/of bij de open morgens? Wilt u zich dan aanmelden bij juf De Jongh (a.dejongh@koelmangorinchem.nl)? Voor overige vragen of een persoonlijk kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met meester De Bruijn (m.debruijn@koelmangorinchem.nl). Uiteraard zijn wij ook telefonisch (0183-621645) bereikbaar. We zien uit naar uw komst!

Aanmelden

Wilt u uw kind(eren) bij ons op school aanmelden? Wat fijn! We zullen u en uw kind(eren) warm welkom heten en hopen dat ze een goede tijd hebben op onze school! Bij de aanmelding is het de gewoonte om een aanmeldingsformulier in te vullen. Dat kunt u opvragen bij juf De Jongh (a.dejongh@koelmangorinchem.nl) of via het telefoonnummer van de school (0183-621645). Als u nog vragen heeft m.b.t. de aanmelding of meer informatie wilt, neem dan ook contact met ons op! Na het inleveren van het aanmeldingsformulier, nodigen we u uit voor een persoonlijk gesprek op onze school.